Facebook Twitter
stopandshop.net

Về đấu Giá Và Chọn Một Công Ty đấu Giá

Đăng trên Tháng Bảy 19, 2023 bởi Harold Weier

Nếu bạn có khả năng mua/bán hàng hóa, hoặc đã có được một thứ trước đó, bạn sẽ hiểu mức độ khó khăn để chụp một thỏa thuận và kỹ thuật này có thể căng thẳng như thế nào. Hầu hết chúng ta có một cái gì đó để hiểu về đấu giá. Nó không tạo ra sự khác biệt trong sự kiện mà bạn không bao giờ tham dự một cuộc đấu giá hoặc không bao giờ tham gia trong một cuộc đấu giá trực tuyến hoặc bạn là một cựu chiến binh thực hành của cả hai. Một cuộc đấu giá không chỉ là về việc mua/bán hàng hóa, mà là đáp ứng các mục tiêu của tổ chức của bạn. Đấu giá trực tiếp có vẻ như các vấn đề đơn giản kéo dài vài giờ ngắn ngủi. Nhưng cũng cho công ty đấu giá, có rất nhiều nền tảng liên quan. Vì vậy, hãy thận trọng trong khi chọn một công ty đấu giá, họ cần tìm hiểu về hàng hóa của bạn, thị trường cũng như số tiền thu được đấu giá dự kiến ​​của bạn.

Nghĩ về những điều sau đây bất cứ khi nào chọn một công ty đấu giá

 • Có thể là công ty đấu giá có kinh nghiệm?
 • Họ có chuyên nghiệp & đạo đức không?
 • Họ có được tôn trọng và công nhận trong nghề của họ không?
 • Họ đã thiết lập một nhóm khách hàng lớn của khách hàng hài lòng chưa?
 • Họ sẽ có một đội ngũ chuyên gia toàn thời gian thỏa đáng?
 • Họ đã có một cơ sở đấu giá trực tiếp rộng rãi chưa?
 • Họ có thể làm việc chặt chẽ và hiểu bạn tốt hơn hoặc có kiến ​​thức rõ ràng về các quy trình tổ chức của bạn.
 • Họ đã có một cơ sở dữ liệu người mua khổng lồ (với tiềm năng để có được người mua nghiêm túc cho mỗi mặt hàng), các liên hệ với các doanh nghiệp địa phương dẫn đến công khai truyền miệng tuyệt vời?
 • Họ có cung cấp dịch vụ nhất quán, cao cấp cho cả người mua và người bán không?
 • Họ có thể dễ dàng tiến hành đấu giá tại chỗ nhưng vẫn cung cấp công nghệ mới nhất không?
 • Họ có sử dụng mọi công nghệ truyền thông có thể như radio, web, thư trực tiếp, báo chí và sử dụng hiệu quả các phương tiện in khác để tạo đấu giá của bạn.
 • Họ có phải là cộng sự của Hiệp hội đấu giá quốc gia và quốc gia này không? Một số nhà đấu giá không được chấp nhận đối với các hiệp hội. (Đáng để điều tra) #- #

 • Họ có tham dự lớp giáo dục thường xuyên để nâng cao phục vụ bạn cũng để tiếp tục hẹn hò bằng cách sử dụng những gì đang xảy ra trong ngành đấu giá không?
 • Họ có thể tạo ra kết quả phá kỷ lục và có được đô la hàng đầu cho các mặt hàng không?
 • Cách tiến hành trong ngày đấu giá

 • Khi bạn đăng ký yêu cầu một bản sao của các điều kiện bán hàng và kiểm tra kỹ lưỡng chúng.
 • Hỏi người bán đấu giá hoặc nhóm Liên minh đấu giá bất kỳ câu hỏi liên quan nào trước khi bán.
 • Đặt câu hỏi có liên quan tại thời điểm câu hỏi được chỉ định.
 • Xem, lắng nghe, hỏi và trả giá chỉ khi bạn cảm thấy thoải mái khi hành động.
 • Một số nhà đấu giá nổi tiếng vì lịch trình phí phức tạp của họ, điều này sẽ khiến nó trở thành một nhiệm vụ dễ dàng để giải quyết các khoản phí ẩn sau.
 • Vì vậy, thảo luận về mọi thứ một cách cởi mở trước khi thuê một công ty đấu giá.